onsdag 26 juli 2017

Forstmesse August 2017 Luzern

24. Internationale Forstmesse

17. - 20. August 2017 in Luzern

Der Treffpunkt der Holz- und Waldwirtschaft

Mit 280 Ausstellern und 26`000 Besuchern ist die Forstmesse Luzern die wichtigste Messe für Wald und Holz in der Schweiz. Sie zeigt alle zwei Jahre die Neu- und Weiterentwicklungen der nachhaltigen und multifunktionalen Waldbewirtschaftung wie auch Trends in der Holzerntetechnik, Forstlogistik und Holzverarbeitung.

Source: Forstmesse


Wie die Stämme vor Ort geschnitten werden


EINFACHERES FÄLLEN DURCH INTELLIGENTE AUTOMATISIERUNG

Der Bedarf des Endverbrauchers des Holzes legt fest, wie die Stämme vor Ort geschnitten werden.

Die Opti-Automatisierung vereinfacht die Arbeit des Fahrers, indem das Stamm-schneiden gemäß der im System gespeicherten Anforderungen gesteuert wird.

Das OptiControl-System kombiniert alle Maschinensteuerungen in einer Einheit, so dass die Messwerte, Einstellungen und Ausrichtungen einfach verfügbar sind.

Zusammen mit einem Ponsse-Harvesteraggregat garantieren die effizienten Informationssysteme eine schnelle Holzverarbeitung während der Abholzung, genaue Messungen und hohe Produktivität.

AUTOMATISCHE ZEIT- UND EFFIZIENZERFASSUNG

Die Zeit- und Effizienzerfassung ist ein Standardmerkmal der Harvester und Rückezüge mit PC von PONSSE.

Sobald sich der Fahrer am System angemeldet hat, sammelt das Programm automatisch Informationen zu Zeitverteilung, Produktion, Maschinenbetrieb und Kraftstoffverbrauch.

Der Bediener kann alle Berichte auf der Anzeige ansehen. Das Programm erzeugt zudem DRF-Berichtsdateien, die mit dem Programm OptiReport auf der Maschine oder im Büro gelesen werden können.

Source: Ponssemåndag 26 juni 2017

Vermessung der Holzes

Den Inhalt bilden die Grundlagen der Vermessung und Sortierung von Rohholz, Geräte zur Holzvermessung, Volumenermittlung; Waldvermessung, Werksvermessung, Kennzeichnung des Rohholzes, gesetzliche Grundlagen der Sortierung, Rohholzsortenübersicht, allgemeine Gütesortierung, Stärkeklassensortierung, Sortierung nach dem Verwendungszweck, Gütesortierung von Stammhölzern einheimischer Hauptholzarten.söndag 21 maj 2017

Anlagenbau führ die Massivholzindustrie


Bei der sogenannten Werksvermessung wird das Holz bei der Anlieferung im Sägewerk abgemessen.

Die Variante ist grundsätzlich genauer als das Waldmaß und erspart zeitaufwendige Arbeiten im Wald.

Zur Sicherheit sollten Sie als Waldbesitzer/in immer ein Kontrollmaß im Wald nehmen.

Mit einfachen, standardisierten Verfahren können Sie das Holz bereits im Wald vermessen und qualitativ einstufen.

Die automatisierte Vermessung des Holzes setzt sich bei Massensortimenten immer mehr durch.
Nordautomation Rundholz-lösungen Startschuss zur Deutschland Roadshow auf der Ligna 2017.
Der skandinavischer Anlagenbauer stellt seine aktuellen Produktneuheiten in Hannover führ Beobachtung.

Die 'Nordshow' ist die Gelegenheit führ die Besucher, Anlagenlösungen zu diskutieren.

Ebenfalls von Ort sind Anwendungsspecialisten, die alle Produkte bis ins kleinste Detail kennen und sowie zusätzlich am Ligna-Messestand ausführlich über Systemlösungen informieren.

Welche Maschine Bremsen Ihre Produktivität?
 • Rundholzhantierung
 • Rundholzsortierung
 • Sägewerk Erdgeschos
In der Praxis stimmen Werks- und Waldmaß meist weitgehend überein. 

Weichen beide Maße voneinander ab, greifen vorab gefasste vertragliche Regelungen, welches Maß anzuwenden ist. 

Auch die Gütesortierung im Werk sollte gegebenenfalls im Vertrag geregelt sein.

Für die Bestimmung eines einfachen Waldmaßes sollten Sie mindestens die exakte Stückzahl und die Holzmenge bestimmen.

Die Werte können dann mit den Angaben aus dem Werksvermessungsprotokoll verglichen werden.

Source: Bayerischeonsdag 21 september 2016

Bromsa klimatförändringen

Mer än 1,1 miljoner kvadratkilometer av Arktis har försvunnit. Det motsvarar ytan av Sverige, Finland och Norge. Klimatförändringarna är här, de är allvarliga och de påverkar alla – både oss som lever nu och framtida generationer.


Det går att bromsa klimatförändringarna om vi vill. Jordens temperaturökning måste hållas så långt under två grader som möjligt. Klimathotet är vår tids ödesfråga. De globala utsläppen av växthusgaser måste halveras till 2050.

måndag 30 november 2015

Vi skräddarsyr alltid våra kurser

Den sökande bör ha erfarenhet av undervisningsarbete, helst för vuxna, och vara bosatt i närheten:
 1. Marknadsföring
 2. Affärsutveckling
 3. Företagsetableringar i Skandinavien / globalt
 4. ICT-utbildning
Den utvalda läraren måste kunna se kursdeltagarnas speciella behov och vara kreativ i kursplaneringen:
 1. Det gäller att undervisa i svenska för anställda på arbetsplatser som gör affärer i Skandinavien och med finlandssvenskar
 2.  Telefon, Skype, sociala medier, presentationsmaterial, affärsbrev, PPT, PDF-flyer, epost,
 3. Att diskutera F2F vid mässor, tillställningar, evenemang, seminarier
Läraren bör vara självständig i sitt arbete - hitta och planera sitt undervisningsmaterial själv:
 1. Undervisa personer med olika utgångslägen
 2. Interaktiv utbildning
 3. Personligt stöd via Internet
måndag 12 oktober 2015

På god väg mot en ljusare framtid

Pilgrimsvandraren berättar, ofta med en humoristisk men eftertänksam ton, om en inte alltid särskilt jämn väg mot en osynlig verklighet längs okonventionella vägar.


"Tvivel och tro" på teknologiska lösningar som lösenord till det goda livet kan sorteras beskrivs här med hjälp av artiklar, fotografier, teckningar, framgångsrecept och experimentella resultat.

Förutom intressanta artiklar, föreläsningar och intervjuer kring temat "robotik och kreativitet" gav Ligna 2015 massor med idéer om framtida lösningar för effektiv materialbehandling.

Alltsedan hemkomsten från Tyskland har ja koncentrerat mitt intresse på industriell förändring och strukturomvandling. Finlands väg mot en ljusare framtid kommer att ta tid. Vi behöver kloka satsningar i teknik och metoder som förbättrar industrins konkurrenskraft och produktivitet. 


söndag 19 juli 2015

Modernt med robotik och automation

PicsArt_1399656271141_thumb1Borde forskare, arkitekter, leverantörer, entreprenörer, byggherrar och journalister arbeta med modeller som kunde lyfta Finland till en ledande tränation?

Vi kan förbättra kunskapen om träbyggnad i Finland men även i de viktigaste exportländerna. Alla parter ser en stor potential för träförädling inom byggnadsindustrin.

Människor som vill bo bra och i samklang med naturen är  potentiella ägare av hus i trä.

Träförädlarna kan tillsammans använda och utveckla  råvaran på ett modernt sätt.

Träbyggandet kräver inte nödvändigtvis en storskalig produktion.

Det är viktigare att satsa på träkunskap, idéerikedom och ett smidigt samarbete mellan parterna för att framdriva en rationell produktion. För ökad produktivitet kan modern tillverkning utnyttja både automation och robotik.

måndag 29 juni 2015

Nordautomation moderniserar Nordiska sågverk

Nordens största timmerhanteringsleverantör säger: Oftast räcker det med att man byter ut en maskin, alternativt ersätter en gammal hydrauldrift mot en modern eldrift för att öka tillgängligheten och produktiviteten på hela anläggningen.


onsdag 10 juni 2015

Den svenska tidningem trä inspirerar

trä! En tidning om inspirerande arkitektur från svenskt trä - nummer 2 - 2015 berättar bland annat om Innovativ arkitektur. FN-organet WIPO:s nya konferensanläggning i Genève utmanar betraktare med sin skulpturala uppenbarelse. En nyskapande arkitektur som hade varit omöjlig utan fura.