onsdag 31 mars 2010

Innovaattorit hyödyntävät tapahtuneita muutoksia


Peter Drucker on todennut: "It's commonly believed that innovations create changes - but few ever do. Successful innovations exploit changes that have already happened".
 
Druckerin lausuman tueksi käy suomalaisen pankkisektorin muutos. Pankkijärjestelmät koodattiin meillä 60-, 70- ja 80-luvulla kolmeen kertaan.

  1. ensin eräjärjestelmiksi
  2. sitten ajantasajärjestelmiksi
  3. lopulta hienoiksi client/server-ratkaisuiksi
Rahaa kului, mutta työn tuottavuus ei oleellisesti parantunut. Viiden miljoonan suomalaisen pankkipalvelut hoidettiin suurin piirtein samalla työpanoksella vuodesta toiseen.

Sitten tultiin 90-luvulle ja pankkikriisiin. Koko pankkisektori koki mullistuksen, jonka vertaista ei tunneta suomalaisen talouden lähihistoriassa. Lyhyessä ajassa toimialalta hävisi lähes puolet työpaikoista, ja työn tuottavuus oli nopeinta suomalaisista toimialoista.

1990-luvun lopulla hoidettiin edelleen noin viiden miljoonan suomalaisen pankkipalvelut mutta vain puolella siitä työpanoksesta mitä vuosikymmenen alussa. Ilman loistavaa tietotekniikkaa tämä ei olisi ollut mahdollista.
Tietotekniikka ei käynnistänyt pankkisektorin tuottavuuden kohoamiseen johtavaa muutosta, vaan sysäys tuli muualta eli pankkikriisistä.

Tuottavuuden parantamisen paineet kohdistuvat nyt kauppaan, rakentamiseen ja kiinteistöjen hallintaan. Myös julkisen sektorin tuottavuus askarruttaa.

Open Innovation Collaboration iTraining iTrading

Inga kommentarer: