fredag 2 april 2010

Fox News går upp och CNN dalar

CNN:s tittarsiffror gick ner med 40 % under 2009 och raset fortsatte under första kvartalet 2010. Fox News och liberala MSNBC vinner terräng. Den opartiska CNN anses vara tråkig.

Posted via email from Digital Villages

Inga kommentarer: