torsdag 1 april 2010

Ge känslorna större utrymme

Känslorna är kittet som binder oss människor samman. Blir vi medvetna om våra känslor, blir vi mera toleranta mot oss själva och andra, och kan njuta av livet, enligt psykologen och psykoterapeuten Anne Kåver (HBL 22.3.2010).

Förnuftet och prestationsinriktningen
Känslor är ingen värdelös biprodukt
Vi behöver både känslor och förnuft
Glädje, sorg, nyfikenhet, rädsla, ilska, skam, stolthet och kärlek.

Känslor påverkar våra relationer med människor i vår omgivning.

När vi känner oss glada och nöjda är samarbetet lättare.

Ilska, å andra sidan, är en konflikt- och tävlingskänsla, som gör det svårt att samarbeta.

Posted via email from Digital Villages

Inga kommentarer: