söndag 27 januari 2013

Yhtiön toimiala ja suunnitelmien toteuttaminen

2012-01-04 14.48.55 Yhtiön toimialan on yritysten ja yhteisöjen kehittäminen, myynnin, markkinoinnin ja liikkeenjohodon konsultointi, sekä palvelutuotteiden ja tietojärjestelmien suunnittelu, valmistus, maahantuonti ja kansainvälinen kauppa.

Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa kiinteistöjä ja harjoittaa arvopaperikauppaa.

On aika ajoin hyvä pohtia, mihin yhtiö tähtää ja millä eväillä suunnitelmia, visioita ja strategioita toteutetaan.

Yrittämisen helppoutta kuvastaa ajatus, että firma pärjää paremmin, kun “syö vähemmin kuin tienaa”.

Suunnitelmat eivät ole tärkeitä, mutta suunnittelu on. Menneisyydestäkin on hyvä ottaa oppia.

Vuonna 1988 kirjoitin: “Yhtiön toiminnassa viimeiset kaksi vuotta ovat olleet rakennemuutoksen aikaa. Vuosi 1987 sujui myönteisissä merkeissä ja yhtiöllä on hyvät edellytykset kaavailtujen pidemmän tähtäyksen tavoitteiden toteuttamiseen.”

Muistiinpanoissani esiintyi tällaisia viisauksia:

  • Come in and talk with me
  • What is really new?
  • Personal growth
  • Networking
  • Artificial intelligence
  • Infocenter

Inga kommentarer: