måndag 11 februari 2013

Kunnissa kyseltiin johtajuudesta

kaks

KUVA: Perusasioista pieniin ihmeisiin, KAKS, Finland (2013)

Kuntien työntekijät joutuvat kärsimään pahimmillaan erittäin huonosta johtamisesta, kertoo kunta-alan luottamushenkilöille tehty kyselytutkimus.

  • Selvityksen tekijä Kunnallisalan kehittämissäätiö
  • Kyselyyn vastasi 700 luottamusmiestä
  • Kysely lähetettiin 3 700 luottamusmiehelle
  • Kymmenesosa ei koskaan kokenut hyvää johtamista

Tutkimuksen tekoa johtanut Marja-Liisa Manka toimii työhyvinvoinnin ja johtamisen professorina Tampereen yliopistossa.

–Autoritaarisuus, epäasiallisuus, etäisyys, vähäiset vaikutusmahdollisuudet – se, että saa päättää vain verhojen väristä, Manka luettelee huonoja kokemuksia.

Vastaajilta kysyttiin esimerkiksi hyvästä ja huonosta johtamisesta  sekä siitä, millaista ihanteellinen johtaminen omalla työpaikalla olisi.

Eniten vastauksista selvisi huonoja kokemuksia:

  • esimieheltä puuttuu alkeellisiakin johtamistaitoja
  • työntekijöitä ei kuulla
  • päätöksiä tehdään salassa
  • pomot käyttäytyvät asiattomasti ja jopa rikkovat lakia

Ihmiset haluavat tulla kuulluksi

Johtamiskulttuuri on monella kunta-alan työpaikalla vielä varsin perinteinen. Tutkimuksen tekijä professori Manka peräänkuuluttaa nykyaikaisempaa, innostavampaa ja kannustavampaa johtamista.

 

LÄHDE: KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiö, Helsingin Sanomat

Marja-Liisa Manka

FT, YTM Marja-Liisa Manka on toiminut työhyvinvoinnin ja ihmisten johtamisen professorina Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulussa vuodesta 2004. Vuonna 2011 Marja-Liisa sai tunnustuksen ”hyvän työelämän puolesta puhumisesta” sekä nimityksen Vuoden yhteiskuntatieteilijäksi. Marja-Liisa on kirjoittanut lukuisia työhyvinvointia käsitteleviä kirjoja, viimeimpänä Työnilo (2011). Lisää Marja-Liisan ajatuksia voi lukea: www.docendum.fi sekä www.docendum.blogspot.com

Inga kommentarer: