lördag 23 februari 2013

Media kokeilee ylilyöntejä

Mediamainonta on laskenut viidenneksellä. Lehtitalot ja sähköiset viestimet taistelevat samoista lukijoista ja katsojista.

Kilpailevat mediat kommentoivat ja kritisoivat toistensa uutisia, mutta myös ylilyöntejä ja mokia.

Huomion saamiseksi pitää tehdä entistä rajumpia juttuja. Tavallinen uutisointi ei kiinnosta ketään. 

On metsästettävä outoutta, ristiriitoja, kärjistyksiä ja erilaisuuksia.

Tavallinen ja turvallinen arki ei enää myy. Faktat saattavat mennä vinoon, kun tiiviiseen kerrontaan irroitetaan vain mehukkaimmat palat.

Juttuja tehdään kovalla kiirellä. Ylilyöntejä tapahtuu senkin takia.

Suorassa lähetyksessä vieraiden sanomisiin ja tekemisiin on vaikea puuttua. Yllätyksiä tulee.

Laki Yleisradio Oy:stä määrittelee


Tehtävänä on tarjota monipulista tietoa, mielipiteitä ja keskusteluja sekä vuorovaiktusmahdollisuuksia.

Tuottaa, luoda, kehittää ja säilyttää suomalaista kulttuuria, taidetta ja virikkeellistä viihdettä.

Ottaa ohjelmistossa huomioon sivistys- ja tasa-arvo-näkökohdat, tarjota mahdollisuus oppimiseen ja itsensä kehittämiseen, painottaa lapsille ja nuorille suunnattuja ohjelmistoja sekä tarjota hartausohjelmia.

Kohdella ohjelmatoiminnassa yhtäläisin perustein suomen- ja ruotsinkielistä väestöä, tuottaa palveluja saamen, romanin ja viittomankielellä sekä soveltuvin osin myös maan muiden kieliryhmien kielellä.

Tukea suvaitsevuutta ja monikulttuurisuutta ja huolehtia ohjelmatarjonnasta myös vähemmistö- ja erityisryhmille.

Edistää kulttuurien vuorovaiktusta ja ylläpitää ulkomaille suunnattua ohjelmatarjontaa. 

Välittää asetuksella tarkemmin säädettäviä viranomaistiedotuksia ja varautua televisio- ja radiotoiminnan hoitamiseen poikkeusoloissa.

LÄHDE: Iltalehti 22.2.2013

Inga kommentarer: