torsdag 14 februari 2013

Rantakaavan polku korkeimpaan

2011-08-23 21.58.52

KUVA: Helge V. Keitel, Sotkamo, Finland (2011)

Kunnanvaltuusto hyväksyi pyynnöstä kokouksessaan ranta-asemakaavan. Kyseessä oli yksityisen maanomistajan muutaman hehtaarin alueelle hakema toimenpide. Kaavoitettuun alueeseen kuului satoja metrejä kirkasvetisen järven rantaviivaa.

Kirjoittelen näitä juttuja auki oivaltaakseni, että kunta-asioissa päätöksenteko kiertää usein erilaisten oikeusprosessien kautta. Oikeusprosessit ovat kuntapäättäjille arkista peruskauraa.

Päätöksistä valittaminen viivästyttää hyviä ja huonoja hankkeita. Näin varmistetaan, että päätökset tehdään vimpan päälle laillisesti, mikä ei tietenkään takaa sitä, että ne olisivat oikeita, viisaita ja / tai oikeudenmukaisia.

Prosessi jatkuu

Paikallinen ELY-keskus valitti päätöksestä hallinto-oikeuteen, joka kumosi kunnanvaltuuston päätöksen lainvastaisena. Kaavan hakija on valittanut hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Totean vielä, ettei yllä oleva kuva mitenkään liity käsiteltävään aiheeseen.

Kiistakohdat liittyvät kaavassa osoitettuun yhteiseen venevalkamaan. ELY-keskuksen mukaan venevalkamaa ei voida pitää maankäyttö- ja rakennuslain mukaisensa rakentamattomana alueena.

Lisäksi kiistellään vapaan rantaviivan pituudesta ja maaston muodoista. Hallinto-oikeus ei katsonut maanomistajan pyynnöstä huolimatta katselmuksen järjestämistä tarpeellisena.

Hakijan mukaan kaavassa ehdotetun rantarakennuspaikan muutoksen jälkeen toiselle puolelle jää sata metriä ja toiselle puolelle parisataa metriä rakentamatonta rantaa.

Kunnanhallitus yhtyy korkeimmalle hallinto-oikeudelle antamassaan lausunnossa maanomistajan vaatimukseen hallinto-oikeuden päätöksen kumoamisesta.

Inga kommentarer: