tisdag 31 mars 2015

Nordautomation och Ligna 2105 i Hannover

LIGNA Hannover, som ordnas vartannat år, är den internationellt mest betydelsefulla mässan för skogs- och träindustrin.

På den föregående mässan år 2013 var c. 1800 utställare från hela världen representerade och antalet mässbesökare uppgick till 90.000. På Ligna Hannover finns allt för skogsbruk och träindustri.

Ett antal finska teknologiföretag är representerade. KK-Net är ett av utställningens ackrediterade online journalister.

Irja Kallio och Helge Keitel rapporterar direkt från mässan, producerar text, bild, ljud (mp3) och video som distribueras via ett antal online kanaler och senare även via tryckta medier. 

Välkommen till Nordautomations avdelning.


Inga kommentarer: