söndag 5 april 2015

Antalet stockar per skift


Det är antalet stockar per skift som är viktigast, inte maskinens momentana maximihastighet. Därför är timmerhanteringen en snabbhetsgren.

Effektiviteten på timmerhanteringen bör optimeras med fokus på hela produktionsprocessen. Om transportören går 150 eller 200 meter per minut har ingen betydelse eftersom topphastigheten har en tendens att vara tillfällig.

Då hastigheten ökar så ökar även strömningarna. Det väsentliga är att hitta lösningar som gör bästa möjliga kapacitet. I slutändan är det alltid mängden sorterat virke  per skift som beaktas.

Det är antalet stockar per skift som räknas, inte maskinens momentana maximihastighet. Därför är timmerhanteringen en snabbhetsgren.
Inga kommentarer: