tisdag 12 maj 2015

Den fjärde industriella revolutionen


Tyskarna talar gärna om den fjärde industriella revolutionen: Industrie 4.0. Amerikanerna har lanserat Internet of Things. Trots skiftande rubriker är det nog en fråga om samma sak.

Framtidens fabrik är allt mer robotiserad, digitaliserad, automatiserad, fabriken styrs av sensorer som finns över allt; produktiviteten är ytterst hög.

Den nya teknologin kostar skjortan, men å andra sidan blir det allt mindre folk på fabriksgolvet. Arbetsuppgifterna förändras: farliga, slitsamma och arbetsintensiva uppgifter försvinner.

De flesta jobbar med planering, systemutveckling, produktionsstyrning och -optimering.  Människan har fortfarande en betydande roll i produktions- och värdekedjan.


Inga kommentarer: