onsdag 10 juni 2015

Den svenska tidningem trä inspirerar

trä! En tidning om inspirerande arkitektur från svenskt trä - nummer 2 - 2015 berättar bland annat om Innovativ arkitektur. FN-organet WIPO:s nya konferensanläggning i Genève utmanar betraktare med sin skulpturala uppenbarelse. En nyskapande arkitektur som hade varit omöjlig utan fura. 


Inga kommentarer: