söndag 19 juli 2015

Modernt med robotik och automation

PicsArt_1399656271141_thumb1Borde forskare, arkitekter, leverantörer, entreprenörer, byggherrar och journalister arbeta med modeller som kunde lyfta Finland till en ledande tränation?

Vi kan förbättra kunskapen om träbyggnad i Finland men även i de viktigaste exportländerna. Alla parter ser en stor potential för träförädling inom byggnadsindustrin.

Människor som vill bo bra och i samklang med naturen är  potentiella ägare av hus i trä.

Träförädlarna kan tillsammans använda och utveckla  råvaran på ett modernt sätt.

Träbyggandet kräver inte nödvändigtvis en storskalig produktion.

Det är viktigare att satsa på träkunskap, idéerikedom och ett smidigt samarbete mellan parterna för att framdriva en rationell produktion. För ökad produktivitet kan modern tillverkning utnyttja både automation och robotik.

Inga kommentarer: