måndag 12 oktober 2015

På god väg mot en ljusare framtid

Pilgrimsvandraren berättar, ofta med en humoristisk men eftertänksam ton, om en inte alltid särskilt jämn väg mot en osynlig verklighet längs okonventionella vägar.


"Tvivel och tro" på teknologiska lösningar som lösenord till det goda livet kan sorteras beskrivs här med hjälp av artiklar, fotografier, teckningar, framgångsrecept och experimentella resultat.

Förutom intressanta artiklar, föreläsningar och intervjuer kring temat "robotik och kreativitet" gav Ligna 2015 massor med idéer om framtida lösningar för effektiv materialbehandling.

Alltsedan hemkomsten från Tyskland har ja koncentrerat mitt intresse på industriell förändring och strukturomvandling. Finlands väg mot en ljusare framtid kommer att ta tid. Vi behöver kloka satsningar i teknik och metoder som förbättrar industrins konkurrenskraft och produktivitet. 


Inga kommentarer: