måndag 30 november 2015

Vi skräddarsyr alltid våra kurser

Den sökande bör ha erfarenhet av undervisningsarbete, helst för vuxna, och vara bosatt i närheten:
  1. Marknadsföring
  2. Affärsutveckling
  3. Företagsetableringar i Skandinavien / globalt
  4. ICT-utbildning
Den utvalda läraren måste kunna se kursdeltagarnas speciella behov och vara kreativ i kursplaneringen:
  1. Det gäller att undervisa i svenska för anställda på arbetsplatser som gör affärer i Skandinavien och med finlandssvenskar
  2.  Telefon, Skype, sociala medier, presentationsmaterial, affärsbrev, PPT, PDF-flyer, epost,
  3. Att diskutera F2F vid mässor, tillställningar, evenemang, seminarier
Läraren bör vara självständig i sitt arbete - hitta och planera sitt undervisningsmaterial själv:
  1. Undervisa personer med olika utgångslägen
  2. Interaktiv utbildning
  3. Personligt stöd via Internet
Inga kommentarer: