Helge


Helge V. Keitel
KK-Net Ky
www.kknet.fi
helgekeitel at gmail.com
+358 50 309 2021

https://www.facebook.com/presstek.ry 

The Finnish Association of Technical Journalists, Presstek ry, is a national organization, founded in 1978. The Association’s objectives include:
 • improving the quality of technical writing and communication about matters related to technology
 • acting as a collaborative body for technical journalists
 • widening people’s awareness of technological developments. 
 • In order to reach these objectives the Association

  • promotes activities such as publishing, training and other areas of technical journalism
  • organises events, presentations, meetings, excursions and informal gatherings
  • acts as a body representing technical journalists in Finland as well as outside Finland
  • proposes initiatives concerning publishing and editorial work and
  • acts as a consultant and issues statements related to topical matters in its sector.
Presstek is entitled to receive contributions, grants and gifts to support its activities.


FINNISH

Suomi on runsaslukuisten lehtien ja yhdistysten maa. Joukko nuoria tekniikan toimittajia ja tiedottajia perusti Tekniikan journalistit Presstek ry:n syksyllä 1978.

Presstek on kasvanut 34 vuodessa merkittäväksi vaikuttajaksi, jolle satelee entistä enemmän vierailukutsuja. Presstek vierailee yrityksissä ja laitoksissa noin kerran kuukaudessa.

Yhdistyksen tavoitteena on kohottaa kirjoittamisen ja tiedottamisen tasoa, verkostoitua ja pitää hauskaa yhdessä. Kollegojen tapaaminen antaa voimia arkiseen aherrukseen.

Verkostoituminen on media-alalla erityisen tärkeää.

Presstek rahoittaa toimintaansa jäsenmaksuilla ja jäsenluettelonsa ilmoitustuloilla.


* * *

Julkisuuden hallinta

 Tarkastelen tällä sivulla päätöksentekoa ja julkisuuden hallintaa yrityksissä ja yhteisöissä.
 1. paikalliset mediat
 2. sähköiset mediat
 3. sosiaalinen media
 4. sisäpiirit
 5. oikeudenmukaisuus
 6. politiikka

Mitä sanoo laki?

Kunnianloukkaus:

Kun lähettää toiselle tai toisesta pilkkaavia ja ivaavia viestejä, valheellisia tietoja, rasistisia huomautuksia tai ulkonäköä arvostelevia kommentteja. Rangaistusasteikko on sakosta puoleen vuoteen vankeutta, ja usein kyseeseen tulee myös rahallinen korvaus henkisistä kärsimyksistä.

Törkeä kunnianloukkaus:

Kun tieto levitetään joukkotiedotusvälineen kautta tai muuten toimitetaan lukuisten ihmisten saataville / aiheutetaan suurta tai pitkäaikaista kärsimystä taikka erityisen suurta tai tuntuvaa vahinkoa. Jos edellä mainituista asioista täyttyy edes toinen ja rikos on myös kokonaisuutena arvosteltuna törkeä, tuomitaan törkeästä kunnianloukkauksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Laiton uhkaus:

Kun uhatulla on perusteltu syytä olettaa, että hänen henkilökohtainen turvallisuutensa tai omaisuutensa ovat vakavassa vaarassa. Rangaistus sakosta kahteen vuoteen vankeutta.

Yksityiselämää loukkaavan tiedon levittäminen:

Kun levittää toisen yksityiselämästä arkaluotoisen tiedon, vihjauksen tai kuvan siten, että se aiheuttaa vahinkoa ja kärsimystä toiselle joukkotiedotusvälineiden kautta tai muuten saattaa sen lukuisten ihmisten saataville. Erona kunnianloukkaukseen on se, että tieto on totta. Tuomiot sakoista kahden vuoden vankeuteen korvauksien kera.

Viharikos:

Kun asettaa yleisön saataville tai levittää muutoin yleisön keskuuteen tai pitää yleisön saatavilla tiedon, mielipiteen tai muun viestin, jossa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin ryhmää rodun, ihonvärin, syntyperän, kansallisen tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen tai vammaisuuden perusteella taikka niihin rinnastettavalla muulla perusteella. Törkeä tekomuoto voi täyttyä, kun levitettävä materiaali sisältää kehottamisen tai houkuttelemisen vakavaan väkivaltaan.

Inga kommentarer: